Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024

Sáng 8/5, Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai năm 2024.     
Tham dự hội nghị, gần 300 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, báo cáo viên tuyên truyền pháp luật cấp tỉnh và 12 huyện, thành phố, thị xã được Tiến sĩ Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trực tiếp truyền đạt các điểm mới của Luật đất đai năm 2024 được Quốc hội khoá 15 thông qua ngày 18/01/2024
 
Tiến sĩ Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trực tiếp truyền đạt các điểm mới của Luật đất đai năm 2024

So với Luật Đất đai năm 2013, Luật Đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, giải quyết những vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất đai như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận chuyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai.

Đồng chí Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Sau hội nghị này, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân bằng các hình thức phù hợp...​