Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Chiều 5/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Dương có đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện Lãnh đạo các sở, ngành liên quan.


Đồng chí Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hải Dương

Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, năm 2023, có 60/60 tỉnh, thành phố có rừng đã công bố hiện trạng rừng với tổng diện tích rừng cả nước 14.860.309 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 10.129.751 ha; tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42,02%. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 3.327 vụ vi phạm ảnh hưởng đến rừng trên phạm vi cả nước, giảm 597 vụ so với năm 2022; diện tích rừng bị tác động là hơn 1.047 ha. Nhìn chung, số vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng đã giảm dần qua các năm.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, các cơ quan chức năng đã phát hiện 650 vụ phá rừng, diện tích bị tác động 182 ha, giảm gần 76 ha. Tuy nhiên, 4 tháng qua, cả nước đã xảy ra 89 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị ảnh hưởng ước tính sơ bộ khoảng 498 ha, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2023.

Sau khi nghe đại diện các địa phương, bộ, ngành báo cáo, đề xuất kiến nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá, trong 4 tháng đầu năm 2024, số vụ vi phạm quản lý, bảo vệ rừng đã giảm, ý thức người dân và cán bộ quản lý, bảo vệ rừng đã có sự nâng lên. Tuy nhiên, thách thức hiện nay trong công tác quản lý, bảo vệ rừng là các địa phương đang bị áp lực về việc di dân, nhất là khu vực Tây Nguyên, nguy cơ gây thiệt hại về diện tích rừng; nguồn lực của chúng ta còn hạn chế, điều kiện chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Bên cạnh đó, việc người dân canh tác nông nghiệp gần rừng sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng do người dân đốt nương, làm rẫy.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 156/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/11/2018 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trên cơ sở lấy ý kiến các địa phương, bộ, ngành để phát huy sự đa dạng sinh thái rừng, phát triển kinh tế. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an làm tốt công tác tuyên truyền liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hải Dương

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh: việc quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ cốt lõi của các địa phương, không nên ỷ lại, trông chờ vào các bộ, ngành Trung ương. Các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nhất là khi diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay; trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đối với các tỉnh, thành phố có rừng cần phải chuẩn bị chu đáo; rà soát lại các phương án kịch bản mẫu, cái nào không còn hợp lý thì phải thay đổi. Đặc biệt, phải chăm lo tốt hơn cho đội ngũ quản lý, bảo vệ rừng, có thể sử dụng nguồn ngân sách địa phương ngoài ngân sách từ Trung ương.

Các địa phương cần làm tốt công tác “4 tại chỗ" trong PCCC rừng, rà soát lại các phương án PCCC rừng phù hợp với thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số thực hiện để xây dựng hệ thống giám sát, phát hiện sớm cháy rừng tự động; ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS, công nghệ hiện đại trong xác định mất rừng, suy thoái rừng, sự thay đổi của rừng và đất lâm nghiệp, sự biến động rừng...​