Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Sáng 8/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức phiên họp thứ 5. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành thành viên BCĐ.

ồng Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Tham gia hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Hải Dương có đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương, đến thời điểm hiện tại, cả nước có 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 280 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 còn 2,93%, giảm 1,1%; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn 33% (giảm 5,62%); tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn 17,82% (giảm 3,2%).

Về giải ngân vốn cho các CTMTQG năm 2023, việc giải ngân vốn trung ương năm 2023 ước đạt hơn 40 nghìn tỷ đồng, đạt 61,5%. Giải ngân vốn ngân sách nhà nước (đầu tư công) 2 tháng năm 2024 ước đạt 3.293 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc thực hiện các CTMTQG vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: CTMTQG giảm nghèo bền vững chưa có hướng dẫn tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp theo Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại một số địa phương còn lúng túng; hệ thống xử lý nước thải tập trung của một số cụm công nghiệp, đô thị chưa đồng bộ, chưa được quan tâm đúng mức...

Đối với Hải Dương, tính đến hết tháng 2/2024, Hải Dương có 178 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100%; 64 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, đạt 36%; 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 5%. Tất cả 12 huyện, thành phố, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2020. Đến cuối năm 2023, tỉnh Hải Dương còn 8.695 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,34%; 10.807 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,67%. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các trường hợp khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn từ các chương trình ưu đãi. Tất cả các hộ nghèo, bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế… Hiện nay, nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cần rất lớn trong khi ngân sách địa phương hạn chế. Hải Dương không được nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương nên việc cân đối, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các chương trình khó khăn…


Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Hải Dương

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh, thành phố đã đạt được trong thực hiện các CTMTQG thời gian qua. Đồng thời yêu cầu: Các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố rà soát lại các văn bản liên quan để đề xuất, tham mưu sửa chữa, bổ sung nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp nhằm thực hiện hiệu quả các CTMTQG. Văn phòng Chính phủ tổng hợp các ý kiến kiến nghị của các bộ, ngành, các địa phương để tham mưu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Các bộ có văn bản trả lời cụ thể các vấn đề mà một số địa phương đã nêu tại hội nghị. Các bộ, ngành, các địa phương triển khai nhanh, quyết liệt các nội dung CTMTQG để bảo đảm thực hiện tốt các nội dung chương trình. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ chủ động phối hợp sớm hoàn thiện thông báo kết luận hội nghị làm cơ sở để các ban, bộ, ngành và các địa phương thực hiện các nội dung CTMTQG./.