Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-BQP ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024;


Chủ trì Hội nghị ở điểm cầu của Bộ Quốc phòng: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Thành phần mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ trì Hội nghị;

- Thủ trưởng và các đại biểu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thành phần do Bộ Chỉ huy mời, phân công tham dự Hội nghị);

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Công an tỉnh, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh;

- Báo Hải Dương; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (cử phóng viên theo dõi, đưa tin).

2. Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2024.

3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. (Đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương)

Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị tài liệu, các điều kiện tổ chức Hội nghị đảm bảo chu đáo, đúng quy định.

Đây là Hội nghị quan trọng, đề nghị các sở, ngành phân công đại biểu bố trí thời gian, sắp xếp công việc đến dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và thời gian tổ chức./.​​

2024. GIAY MOI HOP TRUC TUYEN HN TRUC TUYEN TONG KET CONG TAC QUOC PHONG 2023_ TRIEN KHAI NHIEM VU 2024.pdf