Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai

​Chiều 6/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.​


Toàn cảnh hội nghị

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai và có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật. Sau gần 8 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất đai vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

Trên cơ sở thể chế hoá 5 quan điểm, xác định 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp, 8 nhóm chính sách lớn trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đất đai của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Luật Đất đai năm 2024 có những nội dung mới, quan trọng đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Luật Đất đai đã trải qua 9 lần ban hành, sửa đổi, bổ sung. Lần đầu tiên ban hành Luật Đất đai vào năm 1987, lần thứ 2 ban hành Luật Đất đai năm 1993. Vào các năm 1998, 2001 đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 1993. Ban hành Luật Đất đai vào năm 2003, đến năm 2009 ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2003. Ban hành Luật Đất đai 2013, đến năm 2018 ban hành Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Mới đây, ngày 18/1/2024, tại Kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai 2024.


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Luật Đất đai 2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai 2013, bổ sung mới 78 điều. Điều 190 (về hoạt động lấn biển) và Điều 248 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lâm nghiệp) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2024; khoản 9 Điều 60 (về nguyên tắc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất) có hiệu lực thi hành khi Nghị quyết 61/2022/QH15 hết hiệu lực; các điều, khoản còn lại có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Theo đó, một số điểm nổi bật như việc kế thừa, hoàn thiện 27 khái niệm, bổ sung 22 khái niệm, bỏ 2 khái niệm (tổ chức sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế do đã được khái niệm tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đầu tư), chuyển 1 khái niệm (đất để xây dựng công trình ngầm). Bổ sung đất chăn nuôi tập trung vào nhóm đất nông nghiệp, bổ sung đất công trình cấp, thoát nước, đất công trình phòng, chống thiên tai, đất công nghệ thông tin, cơ sở lưu trữ tro cốt, đất chợ đầu mối trong nhóm đất phi nông nghiệp.

Việc xây dựng, thông qua Luật Đất đai năm 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế; giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến liên quan đến những điểm mới, những điều luật đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời kiến nghị, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành đảm bảo rõ ràng, cụ thể để địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; thành lập tổ công tác hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024. Các đại biểu cũng đề nghị bộ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các địa phương nguồn lực để hoàn thành dự án đo đạc địa lý và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn…


Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường​ phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị: Các địa phương khẩn trương phối hợp, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về các nội dung, những điểm mới trong Luật Đất đai năm 2024; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh thực hiện xây dựng bảng giá đất; quan tâm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất ở ổn định còn tồn đọng từ 1/7/2014 trở về trước. Cùng đó, thực hiện công bố, công khai quy hoạch, lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; quan tâm bố trí kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; rà soát, phân loại rõ đất có nguồn gốc nông, lâm trường để tổ chức xử lý dứt điểm.

Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền; sở tài nguyên và môi trường các địa phương cần nghiên cứu sâu, nắm chắc các quy định Luật Đất đai năm 2024. Từ đó rà soát, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo địa phương thực hiện có hiệu quả, góp phần giải quyết tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đất đai.