Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội nghị trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính

Sáng 8/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với 3 bộ, 8 địa phương: Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh,

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về cải cách TTHC với 3 bộ, 8 địa phương - Ảnh: VGP/Hải Minh

​Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy tỉ lệ hồ sơ đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia của các bộ chưa cao, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông mới đạt 14%, Bộ Ngoại giao đạt 12%. Trong trong khi đó, các địa phương đạt tỉ lệ hồ sơ đồng bộ trên Cổng dịch vụ công cao hơn như Tây Ninh đạt 93,7%, Quảng Ninh đạt 90,8%, Hà Nội đạt 49,89%, TPHCM đạt 25,97%.

Về tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Đà Nẵng đạt tỉ lệ 67,56%, Tây Ninh đạt 52,66%, Hải Phòng đạt 30,97%, Quảng Ninh đạt 28,69%, TPHCM đạt 26,33%, Hải Dương đạt 19,37%, Hà Nội đạt 10,71%, thấp hơn so với mục tiêu của Chính phủ đặt ra là 80%.

Đối với tỉ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến, Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 17,36%, Tây Ninh đạt 36,81%, Quảng Ninh đạt 31,81%, Hà Nội đạt 13,84%, thấp hơn so với mục tiêu đặt ra của Chính phủ là 45%.

Các địa phương khác đạt tỉ lệ từ trên 53% trở lên, trong đó Hải Dương đạt tỉ lệ cao nhất là 71%.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương 

Về xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 100% phản án kiến nghị. Một số địa phương có tỉ lệ hài lòng trong xử lý kiến nghị cao gồm Tây Ninh đạt 95%, TPHCM và Đà Nẵng đạt 96%, Hải Dương và Hải Phòng đạt khoảng 93%.

​Tại cuộc họp, các địa phương kiến nghị các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh việc ban hành một số văn bản hướng dẫn, trong đó có quy định về định mức kinh tế kỹ thuật đối với nội dung chi cho hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, giấy tờ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện. Hỗ trợ trong kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tiếp tục hoàn thiện tính năng thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia...

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát lại những tồn tại, hạn chế, trong cải cách TTHC để gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2024. Đồng thời, từng bước thực hiện khắc phục nhanh chóng các điểm nghẽn đã rà soát. Chủ động phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện rõ nguyên nhân những chỉ số thành phần còn thấp, xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Quan tâm chỉ đạo sát sao với những giải pháp thiết thực, mạnh mẽ, hiệu quả nhằm cải thiện thực chất công tác CCHC trong thời gian tới.​