Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hội Nông dân huyện Thanh Hà ra mắt mô hình "Nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình năm 2024"

Vừa qua, tại xã An Phượng, Hội nông dân huyện đã ra mắt mô hình "Nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình” năm 2024.


Mô hình có 30 thành viên là hội viên hội nông dân xã An Phượng tham gia. Tại đây, Hội nông dân huyện đã trao tặng mỗi thành viên tham gia mô hình một thùng ủ phân và một gói men vi sinh để về phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hội gia đình. Các thành viên tham gia mô hình còn đươc tập huấn hướng dẫn về cách thức tiến hành ủ phân sao cho hiệu quả, vừa góp phần bảo vệ môi trường,  vừa làm phân bón cho cây trồng.

Như vậy, đến nay, hội nông dân huyện đã xây dựng được 5 mô hình “nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình" ở các xã gồm  Thanh Sơn, Thanh Xuân, Vĩnh Lập, Thanh Xá và An Phượng. Theo dự kiến tới đây, Huyện hội tiếp tục ra mắt mô hình trên ở xã Tân Việt./.

​​