Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Họp Ban Chỉ đạo hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2024

Chiều 2/5, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh Hải Dương năm 2024 (Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị để thống nhất kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

​​​Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh Hải Dương năm 2024; Thông qua dự thảo phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 chủ trì hội nghị 

Hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện tỉnh Hải Dương năm 2024 với chủ đề "  Thanh niên Hải Dương xung kích sáng tạo - tiên phong đổi mới" được diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8/2024. Theo dự thảo Kế hoạch, năm 2024 Ban Chỉ đạo đã đặt ra một số mục tiêu như: Phấn đấu 100% thôn, khu dân cư tổ chức tốt hoạt động hè cho thanh thiếu niên, 100% xã, phường thị trấn tổ chức tốt Tuần "Đền ơn đáp nghĩa" và tổ chức Lễ dâng hương thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ; Toàn tỉnh trồng mới ít nhất 125.000 cây xanh, sửa chữa ít nhất 30km, làm mới ít nhất 8 km đường giao thông nông thôn; Phấn đấu xây dựng hoặc sửa chữa ít nhất 12 tuyến phố văn minh với các tiêu chí " Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh- An toàn". Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 01 công trình thanh niên, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, công trình mang non.100% các xã, phường thị trấn có hoạt động tuyên truyền về phòng, chống nuối nước; tai nạn thương tích; phòng chống xâm hại trẻ em; tuyên truyền về Luật trẻ em, các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em....

Năm 2024, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức các Chương trình, chiến dịch tình nguyện như:  Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; các chiến dịch tình nguyện: “Mùa hè xanh”,  “Hoa phượng đỏ”; “Kỳ nghỉ hồng”; "Hành quân xanh”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh Đoàn trình bày Dự thảo Kế hoạch hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Tỉnh Đoàn Hải Dương - cơ quan Thường trực rà soát, bổ sung thêm thành viên Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bám sát địa bàn được phân công, phối hợp trong tổ chức thực hiện các hoạt động.

Về Dự thảo Kế hoạch hoạt động hè và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị  trên cơ sở kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, cơ quan Thường trực rà soát các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó cần chú trọng  tập trung vào các hoạt động như tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các hoạt động tuyên truyền về phòng chống đuối nước; tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên....Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên thanh nhiên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành đồng thời khẳng định vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội./.

​​