Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Họp Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội tỉnh lần thứ nhất

Chiều 25/6, Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội tỉnh Hải Dương họp phiên thứ nhất để nghe báo cáo về quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; kết quả và các giải pháp triển khai, thực hiện Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023- 2030. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
​​​​
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tỉnh Hải Dương là một trong những địa phương sớm triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, ngày 7/6/2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Quyết định 1218-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nhu cầu về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025 khoảng 2.250 người; ngoài ra số lượng lao động đang thuê nhà trọ chiếm hơn 18% tổng số lao động, tương đương khoảng 68.000 người có nhu cầu nhà ở. Tổng quỹ đất phát triển nhà ở xã hội đã bố trí trên địa bàn toàn tỉnh đến nay khoảng 96 ha, trong đó: diện tích đất nhà ở xã hội đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài lô đất hơn 38ha; diện tích đất nhà ở xã hội đã bố trí trong đồ án quy hoạch chi tiết, đang hoặc chưa đầu tư xây dựng khoảng 58 ha. Quỹ đất phát triển nhà ở lưu trú cho công nhân trong các khu công nghiệp khoảng 41ha, trong đó: quỹ đất đã phê duyệt quy hoạch gần 13 ha; quỹ đất đã đang lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch có bố trí nhà ở lưu trú công nhân gần 29ha.​


Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp

​Thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2030. Theo đề án, đến năm 2030 dự kiến đầu tư xây dựng ít nhất 15.920 căn hộ. Trong đó, giai đoạn 2023-2025 triển khai xây dựng 17 dự án nhà ở xã hội (trong đó: 3 dự án đã được giao chủ đầu tư và 14 dự án dự kiến triển khai thực hiện, dự kiến 5.860 căn hộ); giai đoạn 2026-2030 triển khai 10.059 căn hộ. Tính từ thời điểm năm 2021 đến nay, toàn tỉnh hoàn thành 1 dự án với số lượng 619 căn; đang triển khai xây dựng 1 dự án với số lượng 336 căn hộ; phê duyệt 1 dự án đầu tư với số lượng 390 căn hộ. Tổng số căn hộ là 1.345 căn, đạt khoảng 23% so với mục tiêu phấn đấu đến 2025,


Đồng chí Nguyễn Hoài Long, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại phiên họp

Đồng chí Dương Văn Xuyên, Bí thư huyện Nam Sách phát biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Phắt biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội tỉnh nhấn mạnh đây là một trong những nội dung quan trọng cần triển khai để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân và công nhân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phân công đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các địa phương dựa trên tình hình thực tế rà soát nhu cầu nhà ở xã hội báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét giải quyết. Đồng thời cần thường xuyên rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xác định quỹ đất  không để lãng phí tài nguyên, nguồn lực. Các địa phương, đơn vị liên quan cần đôn đốc, thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Về nhiệm vụ trước mắt từ nay đến quý III năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để có thể khởi công thêm một số dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2025 có 5.860 căn hộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân và người lao động thu nhập thấp trong tỉnh.