Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành mục tiêu của Đề án phát triển nguồn nhân lực

Chiều 20/5, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để nghe báo cáo về tiến độ triển khai Đề án " Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tình tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030" và xây dựng Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông khi doanh nghiệp đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

​​​​​​Theo báo cáo của Sở Lao Thương binh và xã hội, đến nay đã có ​10/13 chỉ tiêu cơ bản của Đề án đạt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu như tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 32,5% ( mục tiêu đến năm 2025 đạt 33%); Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tại trung tâm GDNN-GDTX và các trường nghề là 21,9%;  (mục tiêu đến năm 2025 đạt 20-25%); Tỷ lệ lực lượng lao động phổ thông, lao động giản đơn trong doanh nghiệp khoảng 67,8% ( mục tiêu đến năm 2025 còn dưới 65%). Bên cạnh đó, đã rà soát sắp xếp lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoàn thành việc sáp nhập Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch, triển khai tuyên truyền các nội dung của Đề án bước đầu có hiệu quả.


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng ghi nhậ​n sự nỗ lực cố gắng của các sở, ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số chỉ tiêu thực hiện còn thấp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và xã hội rà soát lại từng chỉ tiêu cụ thể, trong đó đặc biệt quan tâm đến những chỉ tiêu đạt thấp,  chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế và có những giải pháp quyết liệt khắc phục ngay trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh đến một số nội dung công việc cụ thể cần triển khai như:  hoàn thiện tính năng ứng dụng tích hợp vào mục Việc làm của App Smart Hai Duong để các cơ sở đào tạo và người lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh có thể dễ đàng tìm được nhu cầu đào tạo và việc làm; Đẩy nhanh việc triển khai thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024; Tăng cường công tác phát triển thị trường lao động, liên kết đào tạo, kêu gọi thu hút lao động. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng cũng nhấn mạnh đến việc hỗ trợ đời sống cho người lao động, như thực hiện các dự án nhà ở xã hội, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, hỗ trợ thiết chế văn hóa thể thao phục vụ công nhân, người lao động tại các cụm, khu công nghiệp, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và xã hội, cơ quan thường trực tham mưu của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, tiếp tục tuyên truyền phổ biến các mục tiêu, giải pháp thực hiện Đề án trong thời gian tới. ​

Đồng chí Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội Bùi Thanh Tùng phát biểu tại cuộc họp 

Theo báo cáo về việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ học phí đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông khi doanh nghiệp đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, việc ban hành chính sách tạo cơ hội cho học sinh tốt nghiệp THPT được học nghề, lập nghiệp, có việc làm bền vững, đồng thời giúp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm bớt khó khăn trong công tác tuyển sinh, chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm, gắn trách nhiệm, vai trò của doanh nghiệp, đối với người học nghề trong suốt quá trình đào tạo.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng ​ giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu thêm về chính sách cho vay đối với sinh viên theo quan điểm tận dụng tối đa các chính sách để hỗ trợ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi ý nên sử dụng hệ thống quản lý nhà nước cấp cơ sở để có sự ràng buộc trách nhiệm của công dân với chính sách nhà nước. Khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp thông tin về nhu cầu để từ đó đào tạo lao động phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp đồng thời có thể thực hiện việc liên kết đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân lực và giảm áp lực cho cơ sở đào tạo cũng như người học nghề.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng yêu cầu các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, tham gia góp ý để sớm hoàn thiện Dự thảo trình HĐND tỉnh trong tháng 7 tới./.