Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Các địa phương liên quan đến dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối khẩn trương bàn giao các khoảng néo còn lại trước ngày 15/5

Sáng 7/5,  Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước chủ trì họp giao ban trực tuyến trực tuyến kiểm điểm tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) với 9 tỉnh có dự án và đại diện các bộ, ngành, đơn vị liên quan.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hải Dương

Tại điểm cầu Hải Dương có đại diện các sở, ngành, địa phương có liên quan đến dự án tới dự.

Theo báo cáo tại cuộc họp: Thời gian qua, các ngành, các địa phương đã quyết liệt triển khai các phần việc liên quan của dự án. Đến nay đã thực hiện bàn giao mặt bằng đạt 100% vị trí cột móng và 377/ 503 khoảng néo. Hai tỉnh Quảng Bình và Ninh Bình đã hoàn thành bàn giao khoảng néo. Công tác thi công hoàn thành đúc móng được 1.016/1.177 vị trí; đang thi công 16 vị trí; hoàn thành lắp dựng 273/1.177 vị trí cột; đang lắp dựng 169/1.177 cột móng cột thép; hoàn thành kéo dây 6/503 khoảng néo.

Để đạt mục tiêu chậm nhất ngày 30/6/2024 sẽ khánh thành, đưa đường dây vào vận hành, khai thác, chủ đầu tư dự án đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công, sớm hoàn thành xây dựng móng cột và tổ chức lắp dựng cột, rải căng dây; đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp dựng đồng bộ theo tiến độ cam kết. Về phía các địa phương cần sớm bàn giao mặt bằng các khoảng néo còn lại; bảo đảm thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư. 

Tại Hải Dương, đến ngày 02/5/2024 đã triển khai thi công 74/74 vị trí, còn lại 26/74 VT chưa thi công. Đến thời điểm hiện nay, với phần hành lang tuyến đường dây còn 03/31 khoảng néo. Đối với 12 thửa đất ở thuộc khoảng néo KN218-:-220 tại xã Hưng Long, đến nay UBND huyện Ninh Giang đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB. Đến ngày 6/5, mới có thêm 2 hộ thuộc huyện Thanh Miện và Bình Giang thuộc 2 khoảng néo đã nhận chi trả hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Huyện Gia Lộc đã ký duyệt phương án bồi thường đối với 3 hộ. Hiện còn vướng mặt bằng tại 2 huyện Bình Giang (1 hộ) và Ninh Giang (3 hộ) thuộc 2 khoảng néo.


Đòng chí Trần Văn Hảo. Giám đốc Sở Công thương Hải Dương phát biểu tại cuộc họp

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công và đảm bảo đóng điện trong tháng 6/2024; UBND tỉnh Hải Dương cam kết quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan trong tỉnh khẩn trương giải phóng mặt bằng hành lang tuyến cho chủ đầu tư; lập phương án bảo vệ thi công và phối hợp với Công an tỉnh đối với những trường hợp các hộ dân có tài sản trong hành lang tuyến không đồng ý với phương án bồi thường hỗ trợ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Hiện tại việc thi công dự án đang gặp phải 4 khó khăn lớn là Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB chưa được công bố; vật tư thiết bị chưa cung ứng kịp thời; việc thi công ở địa hình phức tạp và thời tiết bước vào giai đoạn diễn biến cực đoan ảnh hưởng đến tiến độ.

Đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành việc bàn giao mặt bằng khoảng néo cho nhà thầu thi công trước ngày 15/5. Các địa phương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thị xã có dự án đi qua tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm đồng thuận, bàn giao mặt bằng các khoảng néo còn lại để chủ đầu tư triển khai thi công đúng tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng hành lang đường dây hoàn thành theo đúng kế hoạch bảo đảm an toàn trước khi vận hành...nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thiện việc kéo dây trước ngày 10/6 và đóng điện, đưa đường dây vào sử dụng trước ngày 30/6/2024.


Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ​ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và chủ đầu tư sớm hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ đơn vị thực hiện dự án điều chỉnh vị trí một số cột.

Các tỉnh có dự án đi qua khẩn trương bàn giao nốt mặt bằng các khoảng néo còn lại; bảo đảm di dời các công trình và thực hiện tái định cư cho nhân dân. Chủ đầu tư công trình thúc đẩy công tác cung ứng, bảo đảm đủ vật tư thiết bị; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình cũng như an toàn lao động và môi trường; phối hợp các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục GPMB toàn dự án; tiếp tục vận động người dân ủng hộ dự án trong quá trình thi công và vận hành khai thác công trình./.

​​