Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Huyện Kim Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024

Sáng ngày 18/6, UBND huyện Kim Thành tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường và chuyên viên của Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại biểu huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Viết Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH đảng bộ huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện, công chức một số cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, công chức địa chính, trưởng các thôn, khu dân cư các xã, thị trấn.
 
Đ/c Phạm Viết Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Phạm Viết Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Đất đai có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật. UBND huyện chỉ đạo Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Đất đai năm 2024, nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin; giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức của huyện của các địa phương nắm bắt được các điểm mới của Luật, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đến tất cả các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, qua đó nâng cao nhận thức về các quy định của Luật và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhân dân trong quản lý, sử dụng đất đai….
 
Đ/c Bùi Văn Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp những thông tin cơ bản, điểm mới của Luật đất đai năm 2024; những quy định cụ thể trong thực hiện thu hồi đất, giao đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Luật Đất đai năm 2024, gồm 16 chương, 260 điều, tăng thêm 02 chương so với Luật Đất đai năm 2013, nhằm mục đích hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất. Tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế... Đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh. Thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai. Phát huy dân chủ, hạn chế tình trạng khiếu kiện về đất đai.