Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Huyện Thanh Hà: Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về công tác cán bộ

Chiều 28/6/2024, Ban Thường vụ  Huyện ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm-TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Phó bí thư Huyện ủy.
​Tại Hội nghị lãng đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố các Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy. Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy đến công tác tại Ban Dân vận Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực, điều động đồng chí Bùi Văn Khiêm - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Thủy đến công tác tại Văn phòng Huyện ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng, điều động đồng chí Nguyễn Dũng Thành - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đến công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng; điều động đồng chí Trần Văn Kỳ - Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy đến công tác tại Phòng Nội vụ huyện và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, điều động đồng chí Trần Văn Tâm - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng đến công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, điều động đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy đến công tác tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, điều động đồng chí Phạm Đức Tiến - Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
,Cong bo QD cong tac can bo 2024 2.jpg
Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm-TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Tăng Bá Bay - Chủ tịch UBND huyện  trao Quyết định cho các đồng chí nhận nhiệm vụ

Điều động đồng chí Lê Sỹ Khang - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu bổ sung Ủy viên UBKT Huyện ủy và giới thiệu để UBKT Huyện ủy bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm, điều động đồng chí Phạm Văn Chung - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đến công tác tại Hội Nông dân huyện, giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện.  
Cong bo QD cong tac can bo 2024 3.jpg 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm-TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm-TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả các đồng chí đã được đạt và đề nghị trên cương vị công tác mới các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị; giữ gìn phẩn chất đạo đức, lối sống; không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ công tác; nâng cao năng lực, hiểu biết chính trị, pháp luật và xã hội; giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo quản lý, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng tập thể các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.