Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Infographic: Ngày Quốc tế Phụ nữ - những dấu mốc lịch sử

Ngày 8/3 hằng năm được chọn là ngày Quốc tế Phụ nữ nhằm nâng cao vai trò và đấu tranh cho quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội. Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả của một cuộc đấu tranh gian nan và bền bỉ của hàng triệu phụ nữ trên khắp thế giới trong hơn một thế kỷ qua.