Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch bình xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024.
​Theo đó, việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương là sự ghi nhận công lao đóng góp của những người thợ giỏi đang cống hiến trí tuệ, tài năng, sức lực cho việc duy trì, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Hải Dương; là phần thưởng cao quý tôn vinh những người thợ đã sáng tạo ra những sản phẩm tinh xảo, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 

UBND tỉnh yêu cầu việc bình xét, phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hiện hành. Tổ chức công bố, tôn vinh và trao tặng Giấy chứng nhận cho các Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đối với Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hiệp hội và làng nghề theo tiến độ từng phần công việc. Dự kiến thời gian tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận cho các nghệ nhân được tiến hành trong tháng 12 năm 2024.