Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hải Dương năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch  chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hải Dương năm 2024

​​Theo đó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cấy lúa sang trồng các loại cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản trên đất trồng lúa phù hợp địa hình, thổ nhưỡng, mùa vụ cụ thể từng địa phương, tránh bỏ hoang lãng phí quỹ đất sản xuất, nhằm đưa lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Diện tích chuyển đổi năm 2024 là 351,81 ha. Trong đó, chuyển đổi sang trồng cây hàng năm: 183,45 ha. Chuyển đổi sang trồng cây lâu năm: 67,90 ha. Chuyển sang cấy lúa, kết hợp nuôi trồng thủy sản là 32,56 ha.

Đối với cây hàng năm : Tại những ruộng có chân đất từ khá đến tốt, thuận lợi về tưới tiêu, ít bị ngập úng, chuyển đổi sang trồng nhóm cây phù hợp với chất đất (rau, thực phẩm). Tại những ruộng chân đất kém đến trung bình ở những địa phương có khả năng phát triển đàn đại gia súc chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng cây làm thức ăn thô, xanh phục vụ chăn nuôi.

Đối với  cây lâu năm: Chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng một số cây ăn quả chủ lực của địa phương cho giá trị cao hơn. Việc chuyển đổi thực hiện tại những chân đất cao, khó khăn về nguồn nước và phù hợp với sinh trưởng của cây trồng. 

Những diện tích đất lúa trong đồng, thường xuyên bị ngập úng, khó thoát nước, ruộng không bị chua, có chất lượng nguồn nước tốt, chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản

UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện; công bố công khai, minh bạch kế hoạch chuyển đổi. Hướng dẫn, kiểm tra việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn, đồng thời định hướng các loại cây trồng phù hợp với mục đích chuyển đổi của địa phương. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chuyển đổi trái quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chuyển đổi tự phát, ngoài kế hoạch. Đồng thời cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn tới người dân các thủ tục khi thực hiện chuyển đổi, kỹ thuật thâm canh. Thực hiện liên kết, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm tại vùng chuyển đổi.​