Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Triển khai Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ngày 04/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban thành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Theo kế hoạch, Chương trình thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi toàn tỉnh về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc tế; Trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi, sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; phát huy tính xung kích, tiên phong, bản lĩnh của thanh thiếu nhi trong việc tự trang bị kỹ năng cần thiết hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; UBND tỉnh đặt ra mục tiêu cụ thể hằng năm: Đoàn cấp tỉnh và 100% đoàn cơ sở, cấp huyện có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về học tập, rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị; Tỉnh đoàn thanh niên phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông xây dựng và tổ chức ít nhất 01 sân chơi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị; 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc.

Phấn đấu đến đến năm 2025, ít nhất 100.000 lượt thanh thiếu nhi, đến năm 2030 ít nhất 200.000 lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động trong Kế hoạch; 80% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và 70% cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, Đoàn cấp huyện hoặc tương đương, đến năm 2030, phấn đấu 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và cơ quan chuyên trách Đoàn cấp tỉnh, Đoàn cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất 01 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.  

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện tập trung vào nhóm đối tượng thanh thiếu nhi tỉnh từ 6 đến 30 tuổi, trong đó đặc biệt chú trọng vào các nhóm đối tượng như trẻ em, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên làm kinh tế, thanh niên lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2030.

KH nang cao nang luc ngoai ngu thanh nien.pdf