Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ban hành kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138)  vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2024.

​​​​Theo đó, mục tiêu kế hoạch đưa ra nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy thông qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cơ quan chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. Triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng để giải quyết tổng thể cả về giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. 

Mục tiêu đề ra: 100% người sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, lập hồ sơ quản lý theo quy định. 100% người nghiện ma túy được tham gia các hình thức cai nghiện phù hợp. 100% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp mới, triệt xóa ngay các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy phát sinh. Không để hình thành “điểm nóng” về ma túy. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% số xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp. 

Một số nội dung triển khai trong kế hoạch như: Đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Tập trung vào phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, chú trọng phòng ngừa ngay tại cơ sở, nhóm đối tượng có nguy cơ cao. ​Thường xuyên rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy theo quy định, chú ý rà soát công nhân trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công trình xây dựng tới từ các tỉnh vùng Tây Bắc. Có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi phạm tội, nhất là các đối tượng bị ảo giác, loạn thần cấp do sử dụng ma túy. Làm tốt công tác Điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở; thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ đấu tranh, xử lý các loại tội phạm về ma túy, tội phạm ma túy liên quan đến không gian mạng; trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; triệt xóa ngay các điểm, tụ điểm phức tạp phát sinh; tăng cường quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như: nhà hàng, nhà nghỉ, quán bar, karaoke... không để các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Không để xảy ra hoặc triệt phá ngay tội phạm sản xuất trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy...​​