Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu đến hết năm 2025

UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có  vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu đến hết năm 2025
​​​​Theo Kế hoạch được ban hành, duy trì công ty TNHH một thành viên (nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) đến hết năm 2025 đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Dương. 

Thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2025 đối với Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu. Thời gian hoàn thành cổ phần hóa chậm nhất 31/12/2025. 

Thực hiện thoái 100% vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Giao thông, môi trường và đô thị Chí Linh;  Công ty cổ phần Truyền hình Cáp Hải Dương; Công ty cổ phần Quản lý các bến xe khách Hải Dương; Công ty Xi măng Phúc Sơn​; Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương. Thời gian hoàn thành việc thoái vốn chậm nhất 31/12/2025.

Các doanh nghiệp sắp xếp theo phương án riêng  là Công ty TNHH MTV Giống Gia súc Hải Dương và Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương. Thời gian hoàn thành trong quý IV năm 2025. ​