Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2024

​Theo đó, chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 là​ “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” . được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024. 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2024​ ​​nhằm​ đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; ưu tiên nguồn lực, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, vận động các cơ quan, đơn vị tổ chức xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân, các mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ các hoạt động công tác trẻ em (nhất là Tháng hành động vì trẻ em), Quỹ Bảo trợ trẻ em; chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh thần, cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo điều kiện và cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến tham gia hoạt động xã hội; được tham gia đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh về những vấn đề trẻ em quan tâm.​

Trong Tháng hành động sẽ diễn ra các hoạt động như: ​​Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; Hoạt động truyền thông; Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đối với các vấn đề về trẻ em; Ưu tiên nguồn lực, chỉ đạo xây dựng, nâng cấp các công trình ​ dành cho trẻ em ​​​​