Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ X, năm 2025 - 2026

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch  tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh Hải Dương lần thứ X, năm 2025 - 2026


Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương lần thứ IX

Theo đó,  Đại hội TDTT cấp xã dự kiến tổ chức  từ tháng 02/2025 đến ngày 25/8/2025. Lễ khai mạc có thể gắn với Lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phải đảm bảo các phần nghi lễ theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh.

Tổ chức thi đấu tối thiểu 05 môn thể thao trở lên trong đó bắt buộc phải có 01 môn thể thao dành cho người cao tuổi. Tùy theo điều kiện và sự phát triển phong trào của từng địa phương để lựa chọn tổ chức các môn thể thao phù hợp, có thể gồm các môn như sau: Điền kinh, Bơi, Bóng đá, Bóng bàn, Bóng chuyền 6 người, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Cờ tướng, Thể dục nhịp điệu…  Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh sẽ lựa chọn 01 đơn vị cấp xã để tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm chung trong toàn tỉnh. 

Đối với Đại hội TDTT cấp huyện, ngành dự kiến thời gian tổ chức từ 9/2025 đến ngày 15/12/2025. 

Đối với cấp huyện: tổ chức tối thiểu 10 môn thể thao trở lên. Tùy theo điều kiện và sự phát triển phong trào của địa phương để lựa chọn tổ chức các môn thể thao phù hợp, có thể gồm các môn như sau: Điền kinh, Bơi, Bóng đá nam 07 người, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Võ thuật cổ truyền, Karate, Pencaksilat, Dân vũ, Cờ vua, Cờ tướng; khuyến khích một số môn thể thao dân tộc như: Đá cầu, Bơi chải, Vật dân tộc, Kéo co... 

Đối với 02 ngành Công an, Quân đội: tổ chức tối thiểu 05 môn thể thao trở lên, có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao như Điền kinh, Chạy vũ trang, Bắn súng, Bóng bàn, Bóng chuyền, Cầu lông, Quần vợt, Bơi, Cờ tướng, Kéo co, Võ thuật… 

Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh sẽ lựa chọn 01 đơn vị cấp huyện (dự kiến thị xã Kinh Môn) để tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm chung trong toàn tỉnh. 

Đại hội TDTT cấp tỉnh dự kiến tổ chức từ  ngày 22/12/2025 đến ngày 15/7/2026 và chia làm 02 giai đoạn: 

+ Giai đoạn I (trước Lễ khai mạc): từ 22/12/2025 đến 30/4/2026, tổ chức thi đấu 08 môn thể thao (Việt dã, Điền kinh, Bóng bàn, Cầu lông, Vật dân tộc, Quần vợt, Cờ tướng, Pencaksilat). 

+ Giai đoạn II (sau Lễ khai mạc): từ 01/5/2026 đến 15/7/2026, tổ chức thi đấu 10 môn thể thao (Bơi, Bóng chuyền nam, Karate, Bóng đá nam 07 người, Võ thuật cổ truyền, Bóng chuyền hơi, Đua thuyền chải, Dân vũ, Đá Cầu và Cờ vua). Tổ chức Lễ khai mạc: dự kiến vào tháng 4/2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, thành phố Hải Dương. Tham dự Đại hội gồm 14 đoàn (12 huyện, thị xã, thành phố và 2 ngành Quân đội, Công an)./.