Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tổ chức bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 5 năm 2024. Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức tập trung từ tháng 3 đến hết tháng 4 năm 2024, bao gồm: Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống trường học; Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong hệ thống Thư viện, Nhà Văn hóa; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam ở các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể; Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại hệ thống các cơ sở phát hành trên địa bàn tỉnh.

 “Ngày Sách và Văn hóa đọc” theo chủ đề của năm và tổ chức luân phiên tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh với các hoạt động như: Tổ chức Hội sách; các gian trưng bày, giới thiệu sách; bán sách với giá ưu đãi; giao lưu, tọa đàm giữa các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ... với công chúng tỉnh Hải Dương về sách và văn hóa đọc. Tổ chức các cuộc thi liên quan đến sách và văn hóa đọc: Đại sứ Văn hóa đọc; kể chuyện, vẽ tranh, diễn kịch, thảo luận sách, bình sách, thi tìm hiểu các nhân vật lịch sử, di tích lịch sử theo sách; xếp sách nghệ thuật; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách...  Tổ chức, phát động chương trình tặng sách, quyên góp sách và trang thiết bị đọc sách, đổi sách cũ lấy sách mới để tặng bạn đọc khó khăn và ủng hộ, bổ sung cho các tủ sách nông thôn; thư viện, tủ sách học đường trên địa bàn tỉnh, đồng thời ủng hộ cho thư viện, tủ sách các trường học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội... Tổ chức trao tặng sách và trang thiết bị phục vụ việc đọc sách cho các thư viện, tủ sách và các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh. Phát động, nhân rộng các phong trào lan tỏa văn hóa đọc, các mô hình Tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng, câu lạc bộ sách, cà phê sách... Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa phương và trong hệ thống trường học, thư viện cộng cộng; hệ thống các cơ sở giáo dục và đào tạo; hệ thống đơn vị phát hành sách... Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lồng ghép với các lễ hội truyền thống tại các địa phương nhằm xây dựng không gian văn hóa - lịch sử, gắn kết văn hóa đọc với đời sống văn hóa, xã hội....​