Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024

Đối tượng dự xét thăng hạng là cán bộ quản lý, giáo viên đã được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN)  đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập hoặc đang giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; giáo viên đang giữ CDNN giáo viên tiểu học tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương có khả năng đảm nhiệm hoặc làm việc ở vị trí công tác phù hợp chức trách, nhiệm vụ của CDNN giáo viên ở hạng cao hơn liền kề theo quy định tại tương ứng với mỗi cấp học.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng được thực hiện theo khoản 16 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Việc thực hiện xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương năm 2024 hoàn thành xong trước ngày 31/5/2024

Địa điểm thẩm định hồ sơ xét thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; trung học phổ thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBDN tỉnh yêu cầu việc tổ chức xét thăng hạng CDNN thực hiện đúng quy định của pháp luật về xét thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập; đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng theo quy định và tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc. Quá trình xét thăng hạng CDNN phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch và đúng đối tượng theo quy định.

Ke hoach xet thang hang giao vien nam 2024.pdf