Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Ngày 04/03/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 736/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Mục đích của việc triển khai kế hoạch nhằm tạo cao điểm về các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ và triển khai chủ đề của Tháng hành động ATVSLĐ năm 2024.

Nhằm thúc đẩy, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức, nhận thức cũng như các hành động cụ thể về đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, tiếp cận trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng và trong chuỗi cung ứng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 được phát động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng".

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm. Khuyến khích các cơ quan, địa phương, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh lựa chọn các vấn đề nổi cộm trong ngành, lĩnh vực, cơ sở làm chủ đề trong chương trình hành động về ATVSLĐ để mang lại tính hiệu quả cao.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 được tổ chức từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024 trên phạm vi toàn tỉnh.​

Ke hoach to chuc thang ATVSLD 2024- (trinh UBND tinh).pdf