Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024

​Theo mục tiêu Kế hoạch đề ra phấn đấu giữ vững thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván rốn sơ sinh; duy trì tỷ lệ mắc các bệnh dịch truyền nhiễm của các đối tượng trong Chương trình, như: bệnh sởi ≤ 5/100.000 dân, bệnh ho gà ≤ 1/100.000 dân, 100% ca chết sơ sinh/nghi ngờ uốn ván sơ sinh được điều tra giám sát theo đúng quy định và không ghi nhận các ca mắc bệnh bạch hầu.

 Tiếp tục duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin trong Chương trình (gồm: lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hemophilus influenza tuyp B, bại liệt, sởi) cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt từ 95% trở lên trên quy mô xã, phường, thị trấn , trong đó có khoảng 90% đối tượng được sử dụng vắc xin tại các cơ sở y tế công lập. 

Phấn đấu đạt > 90% tỷ lệ tiêm phòng vắc xin viêm gan B sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu; tỷ lệ tiêm vắc xin BCG (phòng bệnh Lao) sơ sinh đạt ≥ 80% và đạt ≥ 90% trong tháng đầu sau sinh; ≥ 95% trẻ từ 18 tháng đến 24 tháng tuổi được tiêm vắc xin phòng sởi-rubella và DPT mũi 4. - > 95% phụ nữ có thai được tiêm đủ mũi vắc xin uốn ván trong thời kỳ.

100% các trẻ mầm non và tiểu học được rà soát tiền sử tiêm chủng các loại vắc xin trong Chương trình và ít nhất 90% trẻ được xác định chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ được tiêm bù liều các loại vắc xin theo đúng quy định. 100% các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng được theo dõi, kịp thời xử trí; tổ chức điều tra, báo cáo; thực hiện bồi thường theo quy định. ​

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tổ chức hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng theo đúng Kế hoạch  để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.  Phối hợp với các sở ngành có liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, nguồn nhân lực thực hiện hoạt động Tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở y tế công lập. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiến hành xử lý các vi phạm hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Tăng cường công tác điều tra, giám sát, phát hiện các loại dịch bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng bệnh, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các loại vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc các loại vắc xin dịch vụ theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo hạn chế tỷ lệ mắc, giảm khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. ​​