Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024

Mục tiêu Kế hoạch đưa ra nhằm nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho người quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm. 

Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2024, có 94% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, giám sát định kỳ về ATTP, trong đó có trên 89% cơ sở thực phẩm đạt yêu cầu về ATTP.

 Đến hết năm 2024, 100% người quản lý lãnh đạo; 95% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 90% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP. 

Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Khống chế tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm được ghi nhận dưới 6 người/100.000 dân. 

UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm ATTP trong toàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành triển khai thực hiện tốt Kế hoạch​. ​​