Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khai mạc Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

Sáng 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 20.
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

P​​hát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh tại hội nghị lần này sẽ  thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng. Trong đó có việc thực hiện quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thảo luận về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; Phương án thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; nghe báo cáo, thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cho biết, năm 2024 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng kinh tế là trên 9% cùng với các chỉ tiêu quan trọng khác. Mặc dù, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm ước tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và tăng cao hơn so với kịch bản tăng 8,22% đề ra, xếp thứ 7/63 toàn quốc  và đứng thứ 3/11 vùng đồng bằng sông Hồng. 

Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được kết quả tốt. Công tác chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm, bám sát và phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; tập trung cao triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh có được những kết quả trên là nhờ vào sự vào cuộc rất tích cực của cả hệ thống chính trị, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Ban Chấp hành, các cấp, ngành địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.​​​

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Mặc dù kinh tế vẫn tăng trưởng cao so với năm trước và bình quân của cả nước, nhưng có dấu hiệu chững lại. Một số công việc quan trọng như lập Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch phân khu, nâng cấp đô thị, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số dự án chậm triển khai chưa được xử lý dứt điểm...Công tác xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể còn chậm đổi mới, chưa đạt hiệu quả cao. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ những hạn chế; phân tích sâu sắc nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, chỉ rõ những điểm nghẽn cần phải sớm khắc phục. Từ đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể các tháng còn lại năm 2024. Các đại biểu cũng cần tập trung thảo luận kỹ lưỡng về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và các báo cáo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị 

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII làm việc trong 1,5 ngày.

Hội nghị lần này tập trung quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thảo luận Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và Phương án thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị cũng sẽ thảo luận nội dung nhiều báo cáo quan trọng. Đó là Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý”; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 97-KL/TW, ngày 29/9/2014 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024…​​