Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khẩn trương giải phóng mặt bằng liên quan đến các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sáng 03/01/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì cuộc họp để nghe các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan báo cáo để chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

​​Tại cuộc họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến liên quan đến các nội dung về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp: An Phát 1, Cộng Hòa, Đại An mở rộng, Gia Lộc, Kim Thành, Phúc Điền mở rộng, Tân Trường mở rộng.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì cuộc họp

Theo các báo cáo, khu công nghiệp Đại An mở rộng giai đoạn 2 có diện tích quy hoạch 416,21 ha; khu công nghiệp Tân Trường mở rộng (cùng ở Cẩm Giàng) có diện tích quy hoạch 112,6 ha; khu công nghiệp Gia Lộc có diện tích quy hoạch 197,94 ha; khu công nghiệp Cộng Hòa (Chí Linh) có diện tích 201,43 ha; khu công nghiệp An Phát 1 (Nam Sách) có diện tích 180 ha; khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng (Bình Giang) có diện tích 235,64 ha; khu công nghiệp Kim Thành có diện tích 164,98 ha.


Bà Trương Tú Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại An phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu dự họp đã thảo luận, cho ý kiến liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, phương án cung cấp điện, nước đối với nhà đầu tư thứ cấp, phương án thu gom, xử lý nước thải…Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh: Hải Dương đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi đối với nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời không chấp nhận để nhà đầu tư lãng phí nguồn lực đất đai, các địa phương cần khẩn trương triển khai dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, sớm triển khai thi công đảm bảo mục tiêu đề ra. Trong đó lưu ý các địa phương khi thực hiện giải phóng mặt bằng, cần thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Trên cơ sở  các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, áp dụng mức hỗ trợ cho người dân ở mức cao nhất. Sau khi thực hiện theo đúng quy định, kết hợp vận động tuyên truyền cho người dân hiểu được mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh mà người dân vẫn không đồng thuận thì kiên quyết thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định, nhất là đối với những diện tích thuộc diện thu hồi từ lâu; tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác di dời mộ nằm trong diện tích đất bị thu hồi trước Tết Nguyên đán.


Đồng chí Lưu Văn Bản - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng các diện tích đất liên quan đến các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, chủ động phương án di dời những công trình như kênh mương, đường điện, cầu cống... trong phạm vi giải phóng mặt bằng làm căn cứ xây dựng báo cáo, kế hoạch chi tiết về phương án giải phóng mặt bằng, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 05/01. Đối với Sở Xây dựng, ngay sau cuộc họp này, Sở Xây dựng phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan lập báo cáo toàn diện về khả năng cung ứng nước sạch tại từng khu vực, Sở Công thương phối hợp lập báo cáo toàn diện về khả năng cung cấp điện. Chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp phối hợp đơn vị cấp điện, nước làm rõ nhu cầu, khả năng cung cấp, có phương án dự phòng để sẵn sàng bổ sung năng lực cung cấp điện, nước cho nhà đầu tư thứ cấp. Riêng nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc chậm nhất 12 giờ trưa ngày 05/01 phải có báo cáo và cam kết bằng văn bản về tiến độ đầu tư hạ tầng đối với khu công nghiệp này.


Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp

Ngoài ra, tại cuộc họp, các đại biểu nghe và cho ý kiến đối với báo cáo về hành lang an toàn lưới điện của đường dây 500 kV thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – phố Nối, đoạn cắt qua cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 (Thanh Miện). Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, UBND tỉnh thống nhất phương án điều chỉnh hướng đường dây đi qua điểm góc của cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2, bảo đảm không ảnh hưởng đến người dân. Sau khi xác định hướng tuyến đường dây, Sở Xây dựng, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 và huyện Thanh Miện phối hợp thực hiện điều chỉnh cục bộ diện tích bị ảnh hưởng bởi đường dây bên trong cụm công nghiệp này thành diện tích cây xanh, bãi đỗ xe, hạ tầng theo nguyên tắc tổng diện tích đất công nghiệp cũng như cơ cấu, tỷ lệ các thành phần khác không thay đổi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia có phương án bồi thường chi phí cho nhà đầu tư hạ tầng đối với phần diện tích bị ảnh hưởng.