Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khẩn trương thu hồi đất và giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đại An mở rộng, giai đoạn 2

Chiều 29/2, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe UBND huyện Cẩm Giàng, các sở, ngành, Nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đại An mở rộng, giai đoạn 2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Khu công nghiệp Đại An mở rộng (Giai đoạn 2) có tổng diện tích được phê duyệt của khu công nghiệp là 227ha do Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An làm chủ đầu tư. Định hướng xây dựng, phát triển là KCN đa ngành, không công nghiệp nặng, công nghiệp không gây ô nhiễm. Doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong khu công nghiệp phải có dây chuyền công nghệ tiên tiến. Đồng thời, phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. KCN Đại An mở rộng (giai đoạn II) đang gấp rút hoàn thiện giải phóng mặt bằng.Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, còn khoảng 76ha diện tích đất nằm trong chỉ giới Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng (Giai đoạn 2) chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng do các hộ dân chưa đồng thuận mức giá bồi thường, có ý kiến so sánh với một số dự án giải phóng mặt bằng tại phường Tứ Minh…


Đồng chí Trần Văn Quyết, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng phát biểu tại cuộc họp

Trong đó, về tài sản trên đất có 201 hộ gia đình cá nhân (173 hộ tại xã Cẩm Đoài và 28 hộ tại xã Cẩm Đông); 35 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ, còn 166 hộ, UBND huyện Cẩm Giàng hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Về diện tích mộ, tổng số có 447 ngôi (trong đó 443 ngôi tại xã Cẩm Đoài và 4 ngôi tại xã Cẩm Đông); 434 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và di chuyển mộ.


Đồng chí Nguyễn Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc họp

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Hải Dương đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi đối với nhà đầu tư thứ cấp do đó, yêu cầu huyện Cẩm Giàng cần khẩn trương triển khai dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, sớm triển khai thi công đảm bảo mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu UBND huyện Cẩm Giàng phối hợp với các sở, ngành liên quan, quyết tâm giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho chủ đầu tư trong tháng 3 năm 2024. Trong đó cần lưu ý triển khai công tác giải phóng mặt bằng phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và công bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân nắm bắt thông tin về vai trò, lợi ích của dự án, quá trình triển khai các bước bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trong quá trình xây dựng phương án bồi thường thực hiện giải phóng mặt bằng, bám sát các quy định của Luật đất đai và Nghị định 47 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Sau khi kiểm đếm liên quan đến các hộ gia đình, cần thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm được, phối hợp thực hiện.Trên cơ sở các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, áp dụng mức hỗ trợ cho người dân ở mức cao nhất. Sau khi thực hiện theo đúng quy định, kết hợp vận động tuyên truyền cho người dân hiểu được mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh mà người dân vẫn không đồng thuận thì kiên quyết  thì xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục quy định.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu kết luận tại cuộc họp

​Đối với đề xuất, kiến nghị của người dân Cẩm Giàng khi so sánh chế độ, chính sách với một số dự án tại phường Tứ Minh (TP Hải Dương), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để có câu trả lời thỏa đáng cho người dân.