Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương: Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm không dùng tiền mặt

Ngày 10/5/2024, UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch số 1709/KH-UBND về việc triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm không dùng tiền mặt

Mục tiêu của việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm không dùng tiền mặt nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ BHXH, TCTN qua phương thức không dùng tiền mặt, phấn đấu sớm thu hẹp với mức bình quân chung của cả nước theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua đó góp phần xây dựng chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả các chế độ BHXH, TCTN kịp thời, nhanh chóng, minh bạch, công khai; nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng chế độ BHXH, TCTN góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, rà soát, xác thực người hưởng, tình trạng người hưởng để đảm bảo quản lý người hưởng chặt chẽ; chi trả đúng người, đúng chế độ; tránh lạm dụng trục lợi quỹ BHXH nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ, hiểu biết của người dân về Chính phủ điện tử, quy trình nghiệp vụ giải quyết chính sách và chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt.

UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung thiết thực về quy trình, thủ tục thực hiện; các dịch vụ, ưu đãi của ngân hàng; tính ưu việt của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng chi tiết kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan (sở, ban, ngành, đài phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí…) tuyên truyền vận động người nhận chế độ BHXH, TCTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt và đưa vào Kế hoạch tuyên truyền hàng năm của BHXH tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương để triển khai Quy trình phối hợp 2286/C06-TCKT ngày 22/3/2024 giữa Bộ Công an và BHXH Việt Nam; chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch được giao có văn bản báo cáo, tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để giao chỉ tiêu vận động đến từng UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn; tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, thôn để triển khai thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương chỉ đạo các hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho người hưởng chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử… để nhận tiền chế độ BHXH, TCTN và cử cán bộ tham gia các Tổ công tác để xuống các điểm chi trả hoặc nơi người hưởng sinh sống hỗ trợ về thủ tục nhận tiền chế độ BHXH qua hình thức không dùng tiền mặt cho người hưởng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ báo cáo của cơ quan BHXH, ban hành văn bản giao chỉ tiêu vận động người hưởng chế độ BHXH tới từng UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phát huy vai trò của Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, phường, thị trấn trong đó lực lượng công an cấp xã, phường, thị trấn/ Cảnh sát khu vực làm nòng cốt phối hợp cùng cán bộ BHXH tỉnh/ huyện; công chức văn hóa – xã hội cấp xã và cán bộ tổ chức dịch vụ chi trả, cán bộ ngân hàng để triển khai vận động người hưởng chế độ BHXH nhận tiền qua hình thức không dùng tiền mặt.​​​

Kh chi tra khog dung tien mat BHXH.pdf