Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa gửi văn bản đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau tăng cường công tác quản lý, sử dụng người lao động nước ngoài kết, hợp đảm bảo tình hình an ninh, trật tự liên quan đến người lao động nước ngoài trong dịp nghỉ Tết và khi quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đồng thời thực hiện đúng các quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nghiêm túc thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động; báo cáo hoặc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.​​