Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

{Đồ họa} Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương năm 2023

Năm 2023 tình hình thế giới diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột tại Ukraine và Dải Gaza; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm; nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; lạm phát, lãi suất, nợ công cao. Trong nước, tăng trưởng thấp hơn năm trước dosuy giảm nhu cầu bên ngoài; phục hồi việc làm và tiêu dùng trong nước chậm; sản lượng công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ tăng thấp.

Trong bối cảnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực,do đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh.