Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh thứ 20, khóa XVII thông qua 10 nghị quyết quan trọng

Sau 1/2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Kỳ họp thứ 20 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
​​​​Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 10 nghị quyết. Đây căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
 
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  phát biểu bế mạc Kỳ họp

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 sẽ góp phần quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 

Đồng chí đề nghị, ngay sau Kỳ họp này. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:  Tập trung tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo hoàn thiện các quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phù hợp với Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Bùi Sỹ Hoàn trình bày dự thảo nghị quyết quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở

Chỉ đạo triển khai kịp thời các nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công. Tăng cường quản lý thu ngân sách phấn đấu tăng thu nội địa ở mức cao nhất. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh; thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án giao thông thuộc các trục kết nối với các địa phương, tỉnh, thành phố lân cận. dự án hạ tầng số, đô thị thông minh phục vụ trực tiếp cho người dân...

Song song với phát triển kinh tế, cần tập trung quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa Xứ Đông, chú trọng công tác quy hoạch và bảo vệ hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh. Tập trung đầu tư cho y tế, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đáp ứng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực của tỉnh. Nâng cao năng lực, chất lượng mạng lưới y tế, trợ giúp xã hội, chăm sóc người có công. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.​

Toàn cảnh Kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh chủ động rà soát, đánh giá chính sách đã ban hành để chỉ ra bất cập, đề nghị điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện nghị quyết và giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời thông báo kết quả kỳ họp tới cử tri, đôn đốc các cơ quan thực hiện.

​​​​Với tinh thần "không để đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng", đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo triển khai nhanh các nghị quyết ban hành tại kỳ họp, đạt hiệu quả cao nhất, đúng quy định.