Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Khai mạc Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh, khóa XVII

Chiều 24/4, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 21, khoá XVII (kỳ họp chuyên đề thứ 2 trong năm 2024). Các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các đại biểu HĐND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Đây là Kỳ họp chuyên đề thứ hai trong năm 2024, kỳ họp sẽ thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng nhằm kịp thời giải quyết các công việc phục vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc tổ chức kỳ họp chuyên đề là cần thiết và đúng thẩm quyền, do đó các nội dung trình tại kỳ họp đã được chuẩn bị nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để HĐND tỉnh xem xét, quyết định đúng đắn các nội dung, góp phần vào thành công của kỳ họp.

 

Đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên  UBND tỉnh tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 5 nhóm nội dung quan trọng gồm: Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023, thưởng vượt dự toán các khoản thu năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố; điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 lần 3 (vốn cấp tỉnh quản lý); quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; quyết định thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2024.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét quyết định thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Kinh Môn là đô thị loại III. Đồng thời, kiện toàn chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026.​​​

​​

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu tặng hoa chúc mừng  đồng chí Vũ Hồng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh, đồng thời miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Thăng, nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh về nghỉ hưu theo chế độ