Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/7

Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa XVII dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/7/2024 tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông.
​Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024 cùng nhiều nội dung quan trọng khác…

Thường trực HĐND tỉnh khoá XVII thông báo tới toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát.