Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến của nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động; Huân chương Lao động các hạng

Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh nhận được Tờ trình,hồ sơ của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động; Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh.Danh sách đề nghị như sau:

I. Đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho: Bà Trương Tú Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Đại An, tỉnh Hải Dương.

 II. Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởngHuân chương Lao động hạng Nhất cho:

  1.Nhân dân và cán bộ thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

  2. Ông Lê Đình Long - Bí thư Thành ủy Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

III. Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởngHuân chương Lao động hạng Nhì cho:

1.Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương;

2. Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp bạc thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương;

3. Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương;

3. Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

4. Ông Nguyễn Viết Hải - Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

5. Ông Cao Ngọc Quang - Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương (Khen quá trình cống hiến).

 IV.Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho:

1. Ông Hoàng Văn Thực - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương;

2. Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương;

3.Ông Vũ Văn Tùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương;

4.Ông Trịnh Văn Thiện - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương;

  5. Ông Nguyễn Đình Bộ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương;

  6. Ông Lê Xuân Huy - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương;

  7. Ông Bùi Học Anh - Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương;

  8. Ông Phạm Quang Hưng -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

  9. Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

  10. Ông Lê Văn Cần - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương;

  11. Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương;

   12. Ông Phạm ThanhHải - nguyên Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hải Dương (Khen quá trình cống hiến);

   13. Ông Tường Duy Long - Giám đốc Công ty Cổ phần Đại An, tỉnh Hải Dương.

Các ý kiến phản hồi của Nhân dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ: số 01, phố Đô Lương, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh xem xét./.