Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến đối với tập thể đề nghị khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh nhận được Tờ trình số 37-TTr-LH ngày 22/02/2024 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến tham gia đối với tập thể đề nghị khen thưởng

 Các ý kiến phản hồi của Nhân dân gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ: Số 01, phố Đô Lương, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh xem xét./.​