Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương

Sở Tài nguyên Môi trường đã dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương “Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương” (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 và Quyết định số 28/2020/QĐ- UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020).

Cổng TTĐT tỉnh đăng tải dự thảo trên để lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức.

Thời gian lấy ý kiến: đến ngày 31/01/2024.

Địa chỉ nhận góp ý: Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, số 159 đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương.

Số điện thoại: 0915988875.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Du thao quyet dinh sua doi QD37.pdf