Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi

Thực hiện Công văn số 3857/UBND-VP ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (văn bản quy phạm pháp luật), theo đó đồng ý chủ trương và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ​đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các Dự thảo gửi kèm theo. Các tham gia ý kiến vào các bản Dự thảo đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y, số 97 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) trước ngày 30/3/2024 để tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh.

SNN_DU THAO BAO CAO TAC DONG CUA NGHI QUYET.pdf

HDND_DU THAO NGHI QUYET.pdf

UBND_ DU THAO TO TRINH.pdf