Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến nhân dân về danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng

Ban Thi đua - Khen thưởng, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh nhận được Tờ trình số 2067-TTr/BTCTU ngày 02/4/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động cho các cá nhân. Danh sách đề nghị như sau:

​​​1. Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho:

- Bà Vũ Thị Phương - nguyên Phó Trưởng ban Thường Trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương (thành tích khen cống hiến);

- Ông Phùng Văn Hưng - nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương (thành tích khen cống hiến);

2. Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho: Ông Vũ Nguyên Đàm - nguyên Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương (thành tích khen cống hiến);

Các ý kiến phản hồi của Nhân dân xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Địa chỉ: số 01, phố Đô Lương, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh xem xét./.