Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
 

 Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến tham gia của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp


Các văn bản tham gia  gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương chậm nhất vào ngày 12/7/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.