Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lấy ý kiến tham gia góp ý về Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định hỗ trợ học phí đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông

Sở Lao động Thương binh và xã hội dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định hỗ trợ học phí đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông khi doanh nghiệp đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên  địa bàn tỉnh Hải Dương.

​​Sở Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân

- Các ý kiến tham gia gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: Số 8, phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; số điện thoại: 0220.3850534; Email: daynghehd@gmail.com. 

- Thời gian góp ý: Từ ngày 03/4/2024 đến ngày 02/5/202

Du thao TTr de nghi xay dung NQ cua UBND tinh.02.4.pdf

Du thao De cuong Nghi quyet HDND.GDNN.02.4.2024.pdf

Du thao BC danh gia tac dong cua chinh sach.02.4.2024.pdf

PL 01.kem TTr UBND tinh.pdf

PL 02 kem TTr UBND tinh.pdf