Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lễ phát động triển khai Luật căn cước năm 2023 và Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử

Chiều ngày 1/7, Công an thị xã Kinh Môn Phát động triển khai Luật Căn cước năm 2023 và Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử.
​Từ 1/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực. Theo đó, công an toàn quốc bắt đầu triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.
 


Để triển khai thực hiện, thi hành có hiệu quả Luật Căn cước năm 2023, đảm bảo kịp thời, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đẩy mạnh tiến độ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, Công an thị xã sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Một mục tiêu, hai phát huy và ba bảo đảm.

Đối với lứa tuổi: từ 0 - dưới 6 tuổi: Cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước cho công dân thông qua cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại các điểm cấp Căn cước của Công an thị xã.

Đối với lứa tuổi 6-14 tuổi: Cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp cùng công dân đến các điểm cấp Căn cước của Công an thị xã để kê khai thông tin và thực hiện thủ tục cấp căn cước theo quy định./.