Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/01/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 219/UBND-VP về việc nghỉ tết Nguyên đán của học sinh.


Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh theo Tờ trình số 125/TTrSGDĐT ngày 18/01/2024.

Cụ thể: Người học (trẻ em, học sinh, học viên) của các cơ sở giáo dục nghỉ tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Tư ngày 07 tháng 02 năm 2024 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Bảy ngày 17 tháng 02 năm 2024 (tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của các cơ sở giáo dục nghỉ tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 08 tthangs 02 năm 2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 02 năm 2024 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn)

UBND tỉnh yêu cầu Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian nghỉ Tết và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về việc đón Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm./.

125TTr-SGDDT.pdf

04. CV. ve viec nghi Tet nguyen dan Giap Thin 2023 theo de xuat cua So Giao duc.pdf