Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương năm 2024, cụ thể như sau:


​Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Hải Dương; Chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy và của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2024;
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương năm 2024, cụ thể như sau:
​Thứ
​Ngày, tháng, năm
​Người tiếp
​Địa điểm
​Thứ Sáu
​12/01/2024
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
​​​​​​- Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ: Số 45, phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.


​ ​​Thứ Ba
​06/02/2024
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
​Thứ Sáu
​08/3/2024
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
​Thứ Tư
​10/4/2024
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
​Thứ Sáu
​10/5/2024
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
​Thứ Hai
​10/6/2024​
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
​Thứ Tư
​10/7/2024
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

​​Thứ Sáu

09/8/2024​
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
​Thứ Ba

​10/9/2024
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
​Thứ Năm

​10/10/2024
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
​​Thứ Sáu
​​08/11/2024
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
​Thứ Ba
​​10/12/2024
​Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Trường hợp do chương trình công tác có thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có thông báo thay đổi lịch trước 05 ngày; trường hợp trùng với lịch làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân.
2. Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc các Phó Chủ tịch UBND tỉnh) lãnh đạo các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các ngành, đơn vị có liên quan (khi được yêu cầu) tham dự tiếp dân cùng Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Lãnh đạo các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp có nội dung liên quan theo giấy mời của UBND tỉnh.
4. Các tổ chức, cá nhân đăng ký tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 01 hàng tháng của tháng, đăng ký tại Ban Tiếp công dân tỉnh; trường hợp đăng ký sau ngày 01 hàng tháng sẽ được chuyển sang tháng kế tiếp.
Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hải Dương và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương để các cơ quan, tổ chức, công dân biết, thực hiện./.