Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 1/7, Văn phòng UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:
​​​- Thời gian tiếp công dân: Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 10/7/2024 (thứ Tư).

- Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (địa chỉ số 45 phố Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương).

Đề nghị công dân thực hiện đăng ký trực tiếp tại Ban Tiếp công dân tỉnh trước ngày 08/7/2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân có đăng ký nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Đối với nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành và UBND cấp huyện đề nghị công dân liên hệ với cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết (Sở, ngành hoặc UBND cấp huyện) để được xem xét, giải quyết.