Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Lĩnh vực khoa học y, dược

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Trong đó, lĩnh vực khoa học y dược gồm 04 đề tài: