Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Hải Dương tìm mô hình hiệu quả cho xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật

Sáng 16/4, tại tòa nhà Trung tâm nghệ thuật Thành Đông Babeeni (TP Hải Dương), Tập đoàn Babeeni Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức tọa đàm “Xã hội hóa hoạt động văn học nghệ thuật - Mô hình nào hiệu quả”.


Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hải Dương, Tập đoàn Babeeni Việt Nam cùng một số văn nghệ sĩ ở Hải Dương, Hà Nội, Lào Cai, Hải Phòng…


Các đại biểu, văn nghệ sĩ tham dự tọa đàm "Xã hội hoá hoạt động văn học, nghệ thuật. Mô hình nào hiệu quả?"

Đây là một trong những hoạt động phối hợp trong năm 2024 giữa Tập đoàn Babeeni Việt Nam, Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Babeeni với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương sau chuỗi hoạt động đóng góp vào sự thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật trong năm 2023 của Tập đoàn Babeeni Việt Nam tại Sa Pa (Lào Cai) và Hải Dương.

Thông qua tọa đàm gợi mở nhận thức về xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật trong tiến trình xây dựng, phát triển doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp; sự đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân với phát triển văn hóa xã hội nói chung, lĩnh vực văn học nghệ thuật nói riêng nhằm tạo ra sức bật mới, góp phần nâng tầm văn học nghệ thuật của tỉnh Hải Dương. Đồng thời, giúp văn nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Các tổ chức, cá nhân thông qua xã hội hóa giúp quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật; tổ chức các sự kiện, trại sáng tác để các văn nghệ sĩ trải nghiệm, sáng tạo...


Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Tập đoàn Babeeni Việt Nam phát biểu tại tọa đàm về sự đồng hành của doanh nghiệp trong xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật

Từ thực tiễn các hoạt động xã hội hóa văn hóa nghệ thuật của Tập đoàn Babeeni Việt Nam và cộng đồng văn nghệ sĩ có cái nhìn mới, tác động trở lại đóng góp vào quá trình phát triển của doanh nghiệp. Từ đó đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi đối với doanh nghiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển văn học nghệ thuật, xây dựng nền tảng đời sống tinh thần của xã hội, nhằm lan tỏa các mô hình xã hội hóa văn học nghệ thuật phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, góp phần thúc đẩy để hoạt động sáng tác, tuyên truyền, quảng bá, phổ biến văn học nghệ thuật vào đời sống.

Thời gian qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương bước đầu thực hiện nhiều chương trình xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật và đã đem lại những hiệu quả nhất định. Hội đã phối hợp với Tập đoàn Babeeni Việt Nam, một số đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức trại sáng tác, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; kết nối với một số nhà xuất bản hỗ trợ in sách cho hội viên; tổ chức Ngày thơ Việt Nam…


Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương Trương Thị Thương Huyền phát biểu tại  buổi tọa đàm

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tham gia tọa đàm cũng đề xuất cần có cơ chế, chính sách để thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển văn học, nghệ thuật, lan tỏa các mô hình xã hội hóa phù hợp, thúc đẩy tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Nhân dịp này, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương trao giấy khen cho ông Trịnh Nguyễn Phương, Giám đốc khu vực Tây Bắc và ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông của Tập đoàn Babeeni Việt Nam vì có thành tích tiêu biểu trong hoạt động xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật năm 2023.​​​


Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương trao giấy khen cho ông Trịnh Nguyễn Phương, Giám đốc khu vực Tây Bắc và ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông của Tập đoàn Babeeni Việt Nam