Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Mô hình quần áo “0 đồng” của phụ nữ xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Xá đã xây dựng mô hình quần áo “0 đồng”, quyên góp nhiều quần áo dành cho những người có nhu cầu đến lựa chọn, sử dụng.Thanh Xá là xã đầu tiên của huyện Thanh Hà thực hiện mô hình này

Mô hình được triển khai từ tháng 01/2024, đến nay đã quyên góp được hơn 500 bộ quần áo. Từ mô hình này đã có hơn 200 lượt hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn xã Thanh Xá lựa chọn được quần áo “0 đồng". Mô hình còn giúp nhiều hội viên nghèo tiết kiệm tiền mua quần áo, dành trang trải quộc sống.

Từ hành động ý nghĩa đó, các thành viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Xá đã tích cực kêu gọi người dân ủng hộ quần áo vẫn còn lành lặn để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người đã ủng hộ quần áo mới.