Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Tứ Kỳ: Tiếp tục xây dựng mô hình nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa tại xã An Thanh

Năm 2024, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục triển khai Dự án “Xây dựng mô hình nuôi Rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại xã An Thanh.
​​​Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho 30 học viên là các hộ tham gia mô hình và các hộ ngoài mô hình có nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa trên địa bàn xã An Thanh. Các hộ được phổ biến, tập huấn những kiến thức về kỹ thuật nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; được trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong kỹ thuật nuôi rươi kết hợp sản xuất lúa, đưa ra các giải pháp khắc phục để triển khai Dự án đạt được mục tiêu, nội dung và hiệu quả. Tham gia dự án có 4 hộ với quy mô diện tích là 8 ha, các hộ được hỗ trợ giống rươi, giống lúa, chế phẩm sinh học và phân bón.
Năm 2023, dự án được triển khai tại xã An Thanh có 3 hộ tham gia với quy mô 10 ha đã cho năng suất lúa và rươi đều cao hơn so với mô hình không bổ sung rươi giống, vi sinh.